شیوه های نامگذاری فولادها در استاندارد DIN و AISI / SAE

سیستم نامگذاری در فولاد ها

مقدمه ای بر شیوه های نامگذاری فولادها در استاندارد DIN و AISI / SAE: به آلیاژی از آهن و کربن که مقدار کربن آن کمتر از ۲ درصد باشد , فولاد (Steel) گفته می شود. با توجه به تنوع بالای فولادها و کاربرد وسیع آنها در زندگی بشر , تولید کننده گان فولاد و موسسات […]

استانداردهای تولید ورق سیاه

استانداردهای تولید ورق سیاه

مقدمه ای براستانداردهای تولید ورق سیاه : دانستن استانداردهای تولید ورق سیاه یکی از مواردمورد توجه صنعتگران می باشد.در ادامه می خواهیم به معرفی استانداردهای تولید ورق سیاه بپردازیم یک از اصلی ترین و مهمتریم متریال مورد استفاده در صنعت می باشد.چرا که هم کاربد آن بیشتر بوده و اینکه به راحتری فرم و شکل […]