شرکت تولیدی فولاد صنعت

اوضاع اسلب و بیلت

اوضاع اسلب و بیلت درچین وحوزه CIS

اوضاع اسلب و بیلت درچین وحوزه CIS ازدیدگاه منتقدان وصاحبنظران متفاوت بوده است.
چرا که اوضاع اسلب و بیلت در چند ماه اخیردچار نوسانات مختلفی بوده است.
دراین مقاله تحلیلی نخست به برسی وضعیت واردات بیلت
از چین می پردازیم .به نواسانات آن اشاره خواهیم کرد.

وضعیت واردات بیلت از چین

وضعیت واردات بیلت از چین و با توجه به هفته گذشته فروشنده های بیلت به چین به امید بهبود بازار فیوچرز میلگردو رشد قیمت بودند ولی خریداران چینی نیز پس از چند معامله اوایل هفته
به دلیل نزدیکی تعطیلات عجله ای در خرید از خود ظاهر نکردند.
آخر هفته بیلت اندونزی 13 دلار رشد داشته 728 دلار هر تن سی اف آر چین شد.
وارد کننده های چینی بیشتر به دنبال بیلت خارج
از حوزه آسه آن بودند ولی حاضر نبودند بیشتر از 700 دلار هم بدهند.
بیلت خاور میانه نیز کمتر از  700 دلار هر تن سی اف آر چین بود. از طرفی مشکلات
قطعی برق هم بر تقاضای بیلت در چین اثر منفی داشته است.

وضعیت اسلب صادراتی در روسیه و حوزه CIS


وضعیت اسلب صادراتی در روسیه و حوزه CIS با توجه نظر تحلیل گران می توان به آن اشاره کرد :
رکود بازار ورق، اسلب صادراتی سی آی اس را نیز کاهشی کرده است.
فعلا بیشتر خریداران آسیایی به ویژه چین بازار را می گرداند.
آخرین معامله در 730 دلار هر تن سی اف آر چین معادل 695 دلار هر تن فوب نهایی شد
در حالی که دو هفته قبل 755 دلار هر تن سی اف آرشد
رقابت بیشتربا عرضه کنندگان آسیایی و در کل رکود بازارهای ورق به روندکاهشی بیشتر کرده است.
آخر هفته بیلت اندونزی 13 دلار رشد داشته 728 دلار هر تن سی اف آر چین شد.
وارد کننده های چینی بیشتر به دنبال بیلت
خارج از حوزه آسه آن بودند ولی حاضر نبودند بیشتر از 700 دلار هم بدهند. بیلت خاور میانه
نیز کمتر از  700 دلار هر تن سی اف آر چین بود.
از طرفی مشکلات قطعی برق هم بر تقاضای بیلت در چین اثر منفی داشته است.

منبع خبر : پایگاه خبری فولاد ایران