شرکت تولیدی فولاد صنعت

بازگشت قیمت سنگ آهن به 140 دلار

بازگشت قیمت سنگ آهن به 140 دلار

کارشناسان بر این باورند که بازگشت قیمت سنگ آهن به 140 دلار تا پایان سال 2021 بعیذ نیست.
با توجه به اینکه قیمت سنگ آهن میزان ، در برزیل در حال بازگشت به وضعیت قبل می باشد
ودر نتیجه بازار با مازاد پخش روبرو خواهد شد.
در هفته های اخیر که چین اعلام کرده مانع از تداوم ایجاد بازارو فزایش بالا قیمت ها می گردد
که باعث می شود کمی از قدرت شتابان بازار سنگ آهن کاهش یابد و انتظار می رود تا انتهای سال با توجه به پایه های ضعیف بازار قیمت ها کمتر هم شود.

تحلیل قیمت سنگ آهن تا کنون :

دردسامبر سال گذشته چین علام کرد : محدودیت هایی برای معاملات فیوچرز سنگ آهن اانجام دادند
وموفق شدند برای مدتی بازاررا از تنش دور کنند.
ولی از اواسط ماه می این روند افزایشی دوباره آغازمی شود وحدود 40 درصد افزایش قیمت رویت شده است
که به جهت رونق تقاضای فولادسازان شده است .
تحلیلگران بازار فولاد شک دارند ماه های آینده نیز این فعالیت های چین اثرجدی برروی قیمت ها بگذارد
ولی روی هم رفته قیمت ها تا پایان سال باز رو به کاهش خواهد آمد.
چون عرضه صادراتی برزیل افزایشی است و در داخل چین هم در ماه مارس و آوریل تولید داخلی سنگ آهن افزایش خواهد داشت.

تاثیر افزایش سنگ آهن بر مقاطع فولادی

یکی از اثر گذار ترینعوامل بر قیمت مقاطعی چون میلگرد ورق و…قیمت خود سنگ آهن است.
سنگ آهن تولیدی در بخش داخلی که عمدتا جهت تولید مقاع شمش فولادی می رود کارشناسان را
وامی دارد تا تحلیل مجددی روی آمارهای خود در راستای توسعه صنعت فولاد کشور داشنه باشند.
کشور ما یکی از تولید کنندگان عمده ستگ آهن با آمار قابل توجهی در سال می باشد.
لزوم توجه به قیمت گذاری و سیاست گذاری در این بخش را می طلبد.

منبع خبر : پایگاه خبری فولاد ایران