شرکت تولیدی فولاد صنعت

افزایش صادرات فولادایران

افزایش 156 درصدی صادرات فولاد در ابتدای سال

افزایش صادرات فولادایران در فرودین ماه باتوجه به آمارها ی مشخص شده از سوی انجمن تولید کنندگان فولاد
حاکی از از افزایش 156 درصدی افزایش صادرات فولادایران در ماه گذشته بود.
بنا به جدیدترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع صادرات فولاد کشور
(فولاد میانی و محصولات فولادی) درماه قبل ، حدود ۸۳۱ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۱۵۶ درصدی را نمایان می کند.

دیگر آمارها چه نشان میدهد :

آمارهای کلی حاکی از آن است که درآمد ناشی از صادرات فولاد امسال به حدود ۸ میلیارد دلار برسد.در دوره ۱ ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۵۶۶ هزار تن رسید.
که رشد حدود ۱۳۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
از صادرات فولاد میانی نیز سهم صادرات بیلت و بلوم درماه نخست ۱۴۰۰، ۵۳۵ هزار تن،
و سهم صادرات اسلب، ۳۱ هزار تن بوده رسید. که خود حاکی از رشد آن است.
در ماه قبل، صادرات اسلب کاهش ۵۶ درصدی را تجربه کرد.
و صادرات بیلت و بلوم، ۲۱۵ درصد افزایش یافت.

اوضاع صادرات محصولات فولاد چگونه بوده است:

در مجموع محصولات فولادی کشور درماه قبل، ۲۶۵ هزار تن رسید
که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۲۱۵ درصدی می باشد.
در میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادیدر حدود ۲۳۸ هزار تنمی باشد
و صادرات این مقاطع، در ماه نخست امسال در حدود ۲۳۱ درصد افزایش یافت
صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد،
در ماه گذشته امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۰۴ درصد افزایش یافت.
صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با افزایش حدود ۱۲۵ درصدی درماه قبل به حدود ۲۷ هزار تن رسید.
صادرات آهن اسفنجی درماه قبل نیز با افزایش حدود ۲۵۰ درصدی به حدود ۷۰ هزار تن رسید.

منبع خبر : سایت خبری چیلان