گابیون

ردیفمحصولچشمهضخامت مفتولوزن هر متر مربعنوع گالوانیزهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
4توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 1.710×81.7 mm0.7 kgگرمتهرانمتر مربع17300سبد خرید
5توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.010×82.0 mm0.8 kgگرمتهرانمتر مربع24000سبد خرید
6توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.510×82.5 mm1.5 kgگرمتهرانکیلوگرم28200سبد خرید
7توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 3.010×83.0 mm2.0 kgگرمتهرانکیلوگرم28000سبد خرید
1توری گابیون چشمه 6×5مفتول 2.06×52.0 mm1.1 kgگرمتهرانکیلوگرم30300سبد خرید
2توری گابیون چشمه 6×5مفتول 2.26×52.2 mm2.0 kgگرمتهرانکیلوگرم30300سبد خرید
آخرین به روزرسانی قیمت:1401/03/02- ساعت 12:40