توری مرغی

ردیفمحصولطولعرضوزنچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری مرغی عرض 90 وزن 4kg45 m90 cm4kg3.4 inchتهرانرول145000سبد خرید
2توری مرغی عرض 120 وزن 5.5 kg45 m120 cm5.5 kg3.4 inchتهرانرول230000سبد خرید
3توری مرغی عرض 120 وزن 6 kg45 m120 cm6 kg3.4 inchتهرانرول245000سبد خرید
4توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7.5 kg1 inchتهرانرول275000سبد خرید
5توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 kg45 m120 cm7.5 Kg3.4 inchتهرانرول290000سبد خرید
7توری مرغی عرض 120 وزن 9 kg45 m120 cm9 kg3.4 inchتهرانرول326000سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/03/02-ساعت: 12:10