الکترود

ردیفمحصولسایزمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1الکترود 3 میکا E60133تهرانکیلوگرم37350سبد خرید
2الکترود 4 میکا E60134تهرانکیلوگرم37350سبد خرید
3الکترود 3 آما E60133تهرانکیلوگرم41450سبد خرید
4الکترود 4 آما E60134تهرانکیلوگرم41450سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/03/01- ساعت 12:10