تعاریف فنی گریتینگ

گریتینگ

گریتینگ در این مقاله به بررسی و تعریف قسمت های گوناگون در ساخت و تولید و همچنین مشخصات فنی گریتینگ می پردازیم که در زیر به صورت کامل و جامع توضیح داده شده است. مشخصات فنی گریتینگ تسمه های باربر و یا باربرها (Bearing Bars) مجموعه اعضای موازی با هم و معمولا با مقطع مستطیل، که […]