توری مرغی چیست و چه کاربردی دارد ؟

توری شش ضلعی

توری مرغی یکی از سبک ترین توری های مفتولی شش ضلعی است که در صنعت ساختمان (گچ کاری ، ستون ، کاشی ، محفظ و ثابت کننده پشم شیشه ) و حصارکشی پرندگان کوچک و … کاربرد فراوان دارد.