ورق گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد

ورق

توضیحات تفاوت های ورق گالوانیزه گرم و ورق گالوانیزه سرد گالوانیزه روند ایجاد پوشش روی بر فلز و آهن جهت محافظت فلز از خوردگی می باشد. جهت انجام عملیات گالوانیزاسیون بر روی فلزات عمدتا از دو روش کلی گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد ( الکترولیز) استفاده می شود. اما روش های گالوانیزاسیون متفاوت هستند که […]