برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری درصنعت فولاد

فرصت

مقدمه ای بر همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت فولاد: سرمایه گذاری در صنعت فولاد با توجه توسعه روز افزون این حوزه و لزوم توجه به رونق آنکه جز صنایع اصلی کشور می باشد و توجه به فرصت های سرمایه گذاری در صنعت فولاد باعث توسعه هر چه بیشتر در این حوزه می باشد […]