افزایش قیمت میلگرد در بازار چین

افزایش قیمت میلگرد در بازار چین

افزایش قیمت میلگرد در بازار چین این رو زها در سر زبان های فعالان حوزه فولاد است .افزایش قیمت میلگرد نیز از دید صاحب نظران پنهان نبوده و در حال حاضر روی آن برسی های لازم صورت می گیرد. چرا که یکی از بازار های اثر گذار در بازار جهانی بازار چین می باشد.وافزایش قیمت […]