نوار نقاله (تسمه نقاله) چیست

توری نقاله (نوار نقاله)

نوار نقاله یا تسمه نقاله یا توری نقاله نام هایی هستند که برای این نوع تسمه ها به کار می رود.نوار نقاله برای انتقال مواد یا قطعات تولید شده از نقطه به نقطه دیگر استفاده می شود.نخستین بار نیز در کارخانه فورد مورد استفاده قرار گرفت که برای پیوستگی خط تولید و سرعت بخشیدن به […]