برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته(Iran Conmin )

معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته(Iran Conmin )

مقدمه : برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته(Iran Conmin ) جهت معرفی توانمدیهای توایدکنندگان ،پیمانکاران و فعالان حوزه معدن و معرفی آخرین دستاوردهای آنان است .این نمایشگاه نیز مانند سال های قبل جهت معرفی تازه ترین پزوهش ها در زمینه معدن و حضور مخاطبان داخلی و خارجی […]