افزایش 31 درصدی مصرف میلگرد در دوران شیوع کرونا

افزایش 31 درصدی مصرف میلگرد

پیرو نتایج منتشر شده از انجمن تولید کننده گان فولاد که نشان از افزایش 31 درصدی مصرف میلگرد در دوران رکود ساخت و ساز و سیوع کرونا را نشان می دهد .و همچنین افزایش 28 درصدی مصرف مقاطع طویل نیز در کنار آن می باشد.و با توجه به شیوع کرونا و عدم سرمایه گذاری بخش […]