طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد

طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی اظهاراتی اعلام کرد : جزییات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد آقای جدی طی مصاحبه ای اعلام کردند که جزئیات طرح توسعه زنجیره فولاد تصویب شده است که البته پیش از این کلیات طرح به کمسیون صنایع مجلس ارجاع داده […]