بورس کالا با ارائه 92 هزار تن فولاد

بورس کالا با ارائه 92 هزار تن فولاد

بورس کالا با ارائه 92 هزار تن فولاد مورخه 24 اسفند مواجه شد.و همچنین بورس کالا با ارائه 92 هزار تن فولاد بوده و از این میزان گفته شده52 هزار تن ورق گرم و حدود 9 هزار تن ورق سرد،حدود 29هزار تن تیر آهنهزار تن میلگرد ارائه داده شد. دیگر اخبار از بورس کالا : […]