سیم خاردار و قیمت سیم خاردار

سیم خاردار 0

سیم خاردار (barbed wire) چیست ؟ یکی از متداول ترین و ارزان ترین وسایل برای محصور کردن و ایجاد موانع تهاجمی و ساختگی برای مراکز نظامی و انتظامی ، فرودگاه ، کارخانجات و … و یا جداسازی فضاهای مختلف جهت بالا بردن ایمنی و شخصی سازی اراضی استفاده از سیم خاردار می باشد که با […]