قیمت توری مرغی و فنچی دربازار

قیمت توری مرغی و فنچی دربازار

برای دانستن قیمت توری مرغی (سبک و سنگین) از مواد گوناگونی تولید می شود .و در چشمه های مختلف و لذا با توجه به تنوع تولید آن قیمت ثابت ندارند .

توری مرغی چیست و چه کاربردی دارد ؟

توری شش ضلعی

توری مرغی یکی از سبک ترین توری های مفتولی شش ضلعی است که در صنعت ساختمان (گچ کاری ، ستون ، کاشی ، محفظ و ثابت کننده پشم شیشه ) و حصارکشی پرندگان کوچک و … کاربرد فراوان دارد.