کاهش تقاضاوقیمت بیلت درآسیا

قیمت بیلت درآسیا

قیمت بیلت درآسیا با توجه به تحولات شیوع کرونا در چین وهند دستخوش تغییرات بسیاری شده است.قیمت بیلت درآسیا را درادامه تحلیل می کنیم که چطور تقاضا وقیمت آن کاهش یافته است. کاهش تقاضا وقیمت بیلت : قیمت پیشنهادشده بیلت وارداتی در آسیا هفته قبل کاهشی بوده که به دلیل افت تقاضا بود شرایط بد […]

قیمت فولاد صادراتی ایران و منطقه CIS

قیمت فولاد صادراتی

در این خبر سعی داریم به تحلیل روند قیمت های فولاد صادراتی ایران و منطقه CIs بپردازیم
وبگوییم چه مقاطعی افزایش و یا کاهش و یا ثبات قیمت داشته اند.
و سیاست چین در این حوزه چگونه بوده است.