توری حصاری (فنس) چیست ؟

فنس pvc

فنس یا توری حصاری یکی از مهم ترین ابزار برای حصارکشی و محوطه بندی برای زمین ها و باغ ها و … می باشد