قیمت توری پرسی گالوانیزه در بازار

قیمت توری پرسی گالوانیزه

توری پرسی نوعی بافتی موج دار است که به صورت برگی در بازار ارئه می شود ونوع گالوانیزه آن در صنایع دریائی و نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی به کار می رود.