دلایل استفاده از الیاف فولادی

الیاف فولادی

الیاف فولادی و بتن مسلح بتن مسلح به الیاف فولادی (Steel Fiber Reinforced Concrete) بتنی است که از الیاف فولادی (Steel Fiber) استفاده می شود که ابتدا در سال 1847 بر روی آن تحقیق شده است. SFRC شامل یک کالبد بتنی مرکب از سیمان ، مصالح سنگی ، آب و همچنین درصدی از الیاف فولادی […]