آزاد شدن صادرات شمش فولادی از طرف وزارت صمت

صادرات شمش فولادی

صادرات شمش فولادی آزاد شد ، این خبری بود که در اغلب پایگاه های خبری فولاد منعکس شد. این مقوله یکی از گزینه های مهم در حوزه صادرات می باشد. طی خبر های منتشر شده از دفتر صنایع معدنی وزارت صمت حاکی از آن است،که به‌ زودی که طی نامه‌ای از طرف دفتر معاونت معدنی […]

رشد 67 درصدی واردات شمش فولادی

رشد 67 درصدی واردات شمش فولادی

رشد 67 درصدی واردات شمش فولادی درکشور از یکی از مباحث مورد نظر در میان صاحب نظران است. آمارها نشان از واردات شمش فولادی (بیلت و بلوم و اسلب) درنیمه اول امسال رشد ۶۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ را می دهد .به طوریکه ایت افزایش صادرات تحلیل ها و نظرات جدید […]

افزایش 5.1 میلیون تن صادرات شمش فولادی

صادرات شمش فولادی

رشد صادرات شمش فولادی (بیلت و بلوم و اسلب) در نیمه اول امسال
به حدذود پنج میلیون و ۱۳۶ هزار تن رسید.
که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.