سیم جوش CO2 و کاربرد سیم جوش CO2

جوش CO2

معرفی سیم جوش CO2 سیم جوش کربن دی اکسید (CO2) در صنعت جوشکاری تحت فرایند GMAW یا جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ است . جوشکاری در این نوع سیم جوش به صورت MIG و MAG می باشد که اختلاف این دو از گاز مصرفی است که برای محافظت جوش بکار می رود . (MIG […]