عرشه فولادی

عرشه فولادی

معرفی سقف عرشه فولادی (Metal Deck) عرشه فولادی از سیستم سقف های مرکب است که یکی از فناوری های نوین در اجرای سقف در اسکلت های فولادی و بتنی می باشد که ابتدا در سال 1820 توسط مهندس و معماری به نام هنری پالمر در ساختمان بوسیله کنگره ای کردن ورق گالوانیزه مورد استفاده قرار […]