سیم مسواروقیمت آن دربازار

سیم مسواروقیمت آن دربازار

مقدمه : در این مقاله ما به برسی سیم مسواروقیمت آن دربازار ومعرفی مشخصات فنی مفتول می پردازیم.همچنین در هنگام خرید باید سیم مسواروقیمت آن دربازار توجه کرد.امروزه دیگر نمی توان فقط از مفتول گالوانیزه استفاده کرد .قیمت آن دربازار نیز با توجه به ضخامت مفتول متغیر و به روز است.چرا که سیم گالوانیزه یا […]