نگاهی به بازارسنگ آهن وبیلت سی آی اس

بازارسنگ آهن وبیلت

بازارسنگ آهن وبیلت در یک نگاه : بازارسنگ آهن و بیلت به طور پیوسته بسیار وابسته به هم بوده و تغیرات دربازارسنگ آهن وبیلت و همچنین عرضه و تقاضاروی آن روی هم اثردارند.قیمت روی سنگ آهن روی بیلت تاثیر مستقیم روی قیمت بیلت کی گذارد.با توجه به نوسانات قیمت سنگ آهن باید تاثیر آنرا روی […]

نگاهی به بازارورق و سنگ آهن

بازارورق وسنگ آهن

بازارورق وسنگ آهن بازارورق وسنگ آهن نابع شرایط و اجتماعی و سیاسی هر کشور و منطقه و همچنین رفتار بازارنسبت بهتحولات سیاسی اجتماعی است.ما در اینجا به برسی بازارورق وسنگ آهن می پردازیم و خواهیم گفت کههر دو مقوله چگونه در بازار عرضه و تقاضا رفتار می کنند. بازار ورق در منطق در منطقه سی […]

بازگشت قیمت سنگ آهن به 140 دلار

بازگشت قیمت سنگ آهن به 140 دلار

کارشناسان بر این باورند که بازگشت قیمت سنگ آهن به 140 دلار تا پایان سال 2021 بعیذ نیست.با توجه به اینکه قیمت سنگ آهن میزان ، در برزیل در حال بازگشت به وضعیت قبل می باشدودر نتیجه بازار با مازاد پخش روبرو خواهد شد.در هفته های اخیر که چین اعلام کرده مانع از تداوم ایجاد […]