برگزاری سومین جشنواره ملی فولاد ایران

مقدمه: سومین جشنواره ملی فولاد ایراندر راستای ترویج فرهنگ بومی سازی و بهره برداری حداکثری از توان ساخت داخل و همچنین با توجه به شرایط جاری و نیاز مبرم کشور به  افزایش تولید و اشتغال و کاهش ارزبری و نیل به چشم اندازهایتوسعه در صنعت فولاد، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از سال 1397 نسبت به […]

کاربرد توری مش گالوانیزه در ساخت قفس پرندگان

توری گالوانیزه

مقدمه در این مقاله به بررسی و کاربرد توری مش گالوانیزه در ساخت قفس پرندگان برای شما دوستان آماده و ارائه کرده و به این موضوع خواهیم پرداخت. از گذشته تا کنون بشر جهت مهار طبیعت و استفاده از آن جهت بهره برداری خود تلاش های بسیار کرده است.مثلا استفاده از قفس پرندگان برای مهار […]