توری شش ضلعی

توری شش ضلعی

توری شش ضلعی یکی از پرمصرف ترین نوع توری فلزی می باشد که حداقل یکبار مورد نیاز و مصرف خودمان قرار گرفته است.توری شش ضلعی (Wire Lace Hexagonal) به علت چشمه (شبکه) شش گوشه ای که دارند ، نامیده می شوند. توری شش ضلعی بسته به نوع ضخامت مفتول و بافت آن دارای نام های […]

توری مرغی چیست و چه کاربردی دارد ؟

توری شش ضلعی

توری مرغی یکی از سبک ترین توری های مفتولی شش ضلعی است که در صنعت ساختمان (گچ کاری ، ستون ، کاشی ، محفظ و ثابت کننده پشم شیشه ) و حصارکشی پرندگان کوچک و … کاربرد فراوان دارد.