تحولات اقتصادی چین دربازارفولاد

تحولات اقتصادی چین دربازارفولاد

تحولات اقتصادی چین دربازارفولاد با توجه به موج قرنطینه در شهر های این کشور بسیار متاثر از آن بود است.در تحلیل این موضوع که تحولات اقتصادی چین دربازارفولاد روند نزولی تولید فولاد خود در سال جاری ادامه می دهد و همین خبر بر بازار سنگ آهن اثر منفی داشته قیمت را کاهش داد. بنا بر […]