اوضاع اسلب و بیلت درچین وحوزه CIS

اوضاع اسلب و بیلت

اوضاع اسلب و بیلت درچین وحوزه CIS ازدیدگاه منتقدان وصاحبنظران متفاوت بوده است.چرا که اوضاع اسلب و بیلت در چند ماه اخیردچار نوسانات مختلفی بوده است.دراین مقاله تحلیلی نخست به برسی وضعیت واردات بیلت از چین می پردازیم .به نواسانات آن اشاره خواهیم کرد. وضعیت واردات بیلت از چین وضعیت واردات بیلت از چین و […]

افزایش 5.1 میلیون تن صادرات شمش فولادی

صادرات شمش فولادی

رشد صادرات شمش فولادی (بیلت و بلوم و اسلب) در نیمه اول امسال
به حدذود پنج میلیون و ۱۳۶ هزار تن رسید.
که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.