توری سرندی (الک) آهنی و فولادی ضد سایش

توری سرندی (الک) آهنی و فولادی ضد سایش

نوعی توری سرندی با اتصال مفتول ها  کربن بالا و بافته شدن آن ها به هم و در نهایت ایجاد یک ورق مشبک تولید می شود. از بافته شدن این مفتول ها در هم، فضاهای بازی ایجاد می گردد که به آن چشمه می گویند. وجود این فضاهای خالی در بین مفتول ها موجب انعطاف پذیری آن شده و استفاده از آن را به عنوان یک صافی و غربال گر مناسب می کند. مفتول ها ممکن است موج دار نیز باشند که موجب افزایش مقاومت و یکنواختی بیشتر چشمه های توری سرندی می گردد.

توضیحات

توضیحات

توری سرندی (الک) آهنی و فولادی ضد سایش

مفتول های بکار رفته در توری های سرندی ضد سایش از آلیاژ پرکربن می باشد، این آلیاژ باعث افزایش مقاومت توری در برابر خوردگی و سایش می شود و همین عامل منجر به افزایش طول مدت کارکرد توری سرندی ضد سایش خواهد شد.

آلیاژ مصرف شده در تولید توری سرند ضد سایش باعث می شود توری در برابر موادی همچون سیلیس و ماسه شویی به دلیل کربن بالا در معادن مقاومت بالایی داشته باشد.

توری های سرند ضد سایش به دو صورت موجود می باشند:

  • به صورت شیت (طاقه ای)
  • به صورت رول (طاقه ای)

سایز مش (چشمه) توری های سرند ضد سایش از 1 میلیمتر شروع و تا 150 میلیمتر ادامه دارد.

با توجه به استاندارد مش بندی قطر مفتول های ضد سایش از 0.8 میلیمتر به بالا قابل تهیه و تولید می باشد.

توری های سرندی ضد سایش بصورت موج دار، تارو پودی، تخت و پل تاب بصورت سفارشی قابل تولید می باشد.

کاربرد توری های سرندی ضد سایش عمدتا در صنایع معدنی به وِیژه صنعت سیمان و گچ می باشد.

شرکت فولاد صنعت تولید کننده انواع توری سرندی (الک) آهنی و فولادی ضد سایش Crimped Wire Meshدرچشمه ها و با مفتول های مختلف می باشد.


ردیفمحصولضخامت مفتولچشمهطولعرضواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1، طول 20-101 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
2توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
3توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1 ، طول 20-101 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
4توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
5توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1 ، طول 20-101 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
6توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
7توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1 ، طول 20-101 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
8توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
9توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
10توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
11توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
12توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
13توری سرند رولی چشمه 2 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
14توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
15توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
16توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقی
17توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
18توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
19توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
20توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
21توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 2 ، طول 20-102 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
22توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
23توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 2 ، طول 20-102 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
24توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
25توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 2 ، طول 20-102 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
26توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
27توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 2 ، طول 20-102 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
28توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
29توری سرند رولی چشمه 5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
30توری سرندی چشمه 6 مفتول 2 ، طول 20-102 mm6×6 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
31توری سرندی چشمه 5.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 mرولتوافقیسبد خرید
32توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm3×3 cm1.50 m1 mرولتوافقیسبد خرید
33توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 23.0 mm3×3 cm2 m1 mرولتوافقیسبد خرید
34توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm5×5 cm1.50 m1 mرولتوافقیسبد خرید
35توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 23.0 mm5×5 cm2 m1 mرولتوافقیسبد خرید
36توری سرندی چشمه 18 مفتول 3.5 ، طول 23.5 mm18×18 cm2 m1 mرولتوافقیسبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1400/08/04- ساعت : 13:30
محصولضخامت مفتولچشمهابعاد برگ (m)واحد قیمتمحل بارگیریقیمتثبت سفارش
توری سرندی برگی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm3×3 cm1×1.5برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه5 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm5×5 cm1×1.5برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 18 مفتول 3.5 ، طول 23.5 mm18×18 cm1×2برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 7 مفتول 3.33.3 mm7×7 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 8 مفتول 3.53.5 mm8×8 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 10 مفتول 3.83.8 mm10×10 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 12 مفتول 4.24.2 mm12×12 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 15 مفتول 4.54.5 mm15×15 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 18 مفتول 55 mm18×18 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 20 مفتول 5.35.3 mm20×20 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 25 مفتول 5.65.6 mm25×25 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 30 مفتول 6.16.1 mm30×30 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 32 مفتول 6.16.1 mm32×32 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 35 مفتول 6.56.5 mm35×35 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 38 مفتول 6.86.8 mm38×38 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 40 مفتول 7.37.3 mm40×40 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 45 مفتول 7.57.5 mm45×45 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 50 مفتول 8.38.3 mm50×50 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 60 مفتول 99 mm60×60 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
توری سرندی برگی چشمه 70 مفتول 99 mm70×70 cmسفارشی برگتهرانتوافقی
آخرین به روز رسانی قیمت :1400/08/04- ساعت 13:40
نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “توری سرندی (الک) آهنی و فولادی ضد سایش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *