گروه تولیدی بازرگانی فولاد صنعت

تولیدفولادخام

تاثیرات کاهش تولیدفولادخام درجهان

تولیدفولادخام درجهان با توجه به عرضه و تقاضای بازاردر نیمسال دوم میلادی دچار نوساناتی
محسوس شده است.
این در حالیست که کاهش میزان تولید و عدم رونق بازار ها به طورمیانگین باعث کاهش
تولیدفولادخام درجهان شده است.
در ماه گذشته میلادی تولید فولاد خام دنیا 8.9 درصد افت سالانه داشته 144.45 میلیون تن ثبت رسید
که برای دومین بار افت ماهانه نسبت به سال قبل داشت و کاهش تولید چین بر این آمار تاثیر داشت.
چین در سپتامبر 73.8 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که 21.2 درصد افت سالانه داشته 
در حالی که تولید فولاد هند به عنوان دومین توالید کننده بزرگ دنیا 7.2 درصد رشد داشته 9.5 میلیون تن ثبت شد.

تولیدات سایر نقاط جهان چگونه بود؟

تولید ژاپن هم 25.6 درصد رشد داشته 8.1 میلیون تن ثبت شد و تولید فولاد امریکا با 22 درصد بهبود
7.3 میلیون تن ثبت شد. همچنین میزان تولید فولاد ایران نیز بنا به گزارش انجمن جهانی فولاد 51.4 درصد افت داشته 1.3 میلیون تن ثبت شد.
آلمان هم به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد اروپا رشد 10.7 درصدی در تولید داشته 3.3 میلیون تن ثبت شد.

رشد واردات بیلت به چین دراین میان:

واردات بیلت و اسلب به چین در ماه سپتامبر افزایش ماهانه داشت ولی نسبت به سال گذشته کاهش یافت.
واردات بیلت نیز به حدود 33 درصد به نسبت آگوست افزایش یافت و به حدود 1.13 میلیون تن ثبت گردید
ولی نسبت به سپتامبر سال قبل 18 درصد افت داشت.
متوسط قیمت بیلت وارداتی به چین در جولای 700 دلار هر تن سی اف آر و در آگوست 686 دلار هر تن سی اف آر بود
در حالی که قیمت صادرایتی هند به ترتیب 620 و 625 دلار هر تن فوب بود.
آخرین قیمت بیلت وارداتی  نیز در چین این هفته 10 دلار افزایش داشته به حدود 660 دلار هر تن سی اف آر رسید.
این تفاوت قیمت باعث گردید که واردات در جولای و آگوست افزایش یابد و محموله های خریداری شده
در این ماه ها در سپتامبر به کشور راه پیدا کند.
منبع خبر: پایگاه خبری فولاد ایران