شرکت تولیدی فولاد صنعت

قیمت بیلت درآسیا

کاهش تقاضاوقیمت بیلت درآسیا

قیمت بیلت درآسیا با توجه به تحولات شیوع کرونا در چین وهند دستخوش تغییرات بسیاری شده است.
قیمت بیلت درآسیا را درادامه تحلیل می کنیم که چطور تقاضا وقیمت آن کاهش یافته است.

کاهش تقاضا وقیمت بیلت :

قیمت پیشنهادشده بیلت وارداتی در آسیا هفته قبل کاهشی بوده که به دلیل افت تقاضا بود
شرایط بد آب و هوایی و رکود بازار مقاطع موجب شد بازار بیلت راکد تر شود.
بیلت آسه آن 700 دلار هر تن سی اف آر چین بودکه 10 تا 15 دلار کاهش یافته است.
به گزارش فولاد ایران،  در بازار داخلی چین چهارشنبه هفته قبل کاهش قیمت 12 دلاری باعث گردید که بیلت به حدود 668 دلار هر تن درب کارخانه شود. فصل باران های موسمی و افت تقاضا دلیل اصلی اين روند کاهشی بوده است.
اختلاف زیاد باعث شده که بازار داخلی و وارداتی به ضرر وارد کننده باشد.
خریداران در چین درحال حاضر در 650 تا 655 دلار هر تن سی اف آر درخواست خرید می دهند.
از این جهت فعالیت بازار واردات بیلت توقف داشته است.

عدم اشتیاق از اسلب سی آی اس در بازار آسیا :

در جنوب شرق آسیا نیز قیمت اسلب سی آی اس 930 دلار هر تن سی اف آر می باشد
ودر هفته گذشته در اندونزی نیز معاملاتی در920 دلار هر تن سی اف آر نهایی گردید
قیمت معامله فوق 10 دلار نسبت به آخر ماه می کاهش داشته است.
قیمت پیشنهادی سایر عرضه کننده ها رقابتی تر است.
اسلب مالزی در 885 دلار هر تن سی اف آر اندونزی شنیده شده و برخی پیشنهاد ها به 865 دلار هم رسیده است. درادامه نیز می توان به این نکته اشاره داشت که ده هزار تن اسلب ایران هم اخیرا در 750 دلار هر تن فوب به آسیا به فروش رسید.
برخی از قیمت پیشنهادشده ازاسلب ایران توسط تاجران دراندونزی در 860 دلار هر تن سی اف آر خبر می دهند.

منبع خبر : پایگاه خبری فولادی ایران