شرکت تولیدی فولاد صنعت

مفتول گالوانیزه

محصولضخامت مفتولنوع گالوانیزهقیمت
مفتول 0.9 گالوانیزه گرمmm0.9گرم45800
سیم رابیتس بندی مفتول 1.21.2 mmگرم40800
سیم اسکوپ مفتول 1.51.5 mmگرم40800
مفتول 2 گالوانیزه گرم2.0 mmگرم34900
مفتول 2.2 گالوانیزه گرم2.2 mmگرم34800
مفتول 2.4 گالوانیزه گرم2.4 mmگرم34800
مفتول 2.8 گالوانیزه گرم2.8 mmگرم34800
مفتول 3 گالوانیزه گرم3.0 mmگرم34800
مفتول 3.5 گالوانیزه گرم3.5 mmگرم34800
مفتول 4 گالوانیزه گرم4.0 mmگرم34900
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/06/30- ساعت : 12:25