شرکت تولیدی فولاد صنعت

مش

محصولسایز میلگردچشمهطول × عرضوزن هر متر مربعقیمت
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 106 mm10 cm2×6 m5.320 kg26100 🔃
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 156 mm15 cm2×6 m3.750 kg26100 🔃
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 206 mm20 cm2×6 m2.910 kg26500 🔃
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 256 mm25 cm2×6 m2.120 kg26700 🔃
توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 306 mm30 cm2×6 m1.770 kg26900 🔃
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 108 mm10 cm2×6 m7.890 kg26100 🔃
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 158 mm15 cm2×6 m5.260 kg26100 🔃
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 208 mm20 cm2×6 m3.940 kg26100 🔃
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 258 mm25 cm2×6 m3.160 kg26100 🔃
توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 308 mm30 cm2×6 m2.630 kg26100 🔃
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10mm 8cm102×6 m8.750 kg24800 🔃
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15mm 8cm152×6 m5.830 kg24800 🔃
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20mm 8cm202×6 m4.720 kg24800 🔃
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25mm 8cm252×6 m3.800 kg24800 🔃
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30mm 8cm302×6 m3.150 kg24800 🔃
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 1010 mm10 cm2×6 m12.500 kg24800 🔃
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 1510 mm15 cm2×6 m8.750 kg24000 🔃
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 2010 mm20 cm2×6 m6.700 kg24000 🔃
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 2510 mm25 cm2×6 m5.830 kg24000 🔃
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 3010 mm30 cm2×6 m4.930 kg24000 🔃
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 1012 mm10 cm2×6 m17.780 kg24000 🔃
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 1512 mm15 cm2×6 m11.860 kg26400 🔃
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 2012 mm20 cm2×6 m8.750 kg26400 🔃
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 2512 mm25 cm2×6 m8.000 kg26400 🔃
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 3012 mm30 cm2×6 m6.240 kg26400 🔃
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 1014 mm10 cm2×6 m25.480 kgتماس بگیرید 🔃
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 1514 mm15 cm2×6 m16.980 kgتماس بگیرید 🔃
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 2014 mm20 cm2×6 m12.740 kgتماس بگیرید 🔃
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 2514 mm25 cm2×6 m10.200 kgتماس بگیرید 🔃
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 3014 mm30 cm2×6 m8.500 kgتماس بگیرید 🔃
آخرین به روز رسانی قیمت : 1402/09/15
13:00