شرکت تولیدی فولاد صنعت

طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد

طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی اظهاراتی اعلام کرد :
جزییات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد
آقای جدی طی مصاحبه ای اعلام کردند که جزئیات طرح توسعه زنجیره فولاد تصویب شده است
که البته پیش از این کلیات طرح به کمسیون صنایع مجلس ارجاع داده شده بود .
ولی این بار برای بازنگری و برسی دقیق تر جزئیات آن برسی قرار گرفت .

اظهارات رئیس کمیسون صنایع مجلس در خصوص :

آقای جدی اظهار داشتند در این طرح معافیت مالیاتی برای محصولات میانی و ابتدایی فولاد برداسته شده است .
اما محصولات انتهای زنجیره فولاد همچنان معافیت مالیاتی خواهند داشت . این تصمیم به علت این گرفته شد تا تولید به سمت انتهای زنجیره پیش رفته و از خام‌ فروشی جلوگیری کند . به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که با معافیت مالیاتی به خام فروشی کمک کنیم. با توجه به اینکه نمی توان مردم از معافیت مالیاتی سنک معدن بهره مند شوند و به همان صورت صادرات کنند.

تاثیر قیمت فولاد بر صنایع کشوروبرسی آن :

آقای جدی طی مصاحبه ای اظهار داشتند که با توجه به اثر گذاری قیمت فولاد در صنعت کشور
و اینکه تولید فولاد مازاد بر مصرف است .ولی در خصوص عرضه آن مشکلاتی وجود دارد.
ولی با این طرح باید ایتدا تولید کنندگان آنرا در بورس ارائه دهند و پس ازاینکه در بورس فروخته شد .
مازاد بر آن نیز می توان به ظرفیت صادراتی آن گنجانده شود .
وی همچنین اظهار کرد که در روزهای آینده خبرهای بیشتری در این خصوص خواهد آمد .

منبع خبر : سایت اخبار فولاد