شرکت تولیدی فولاد صنعت

سیم خاردار

محصولنوعضخامت خاروزنواحد قیمتقیمت
سیم خاردار سوزنیخطی2 mm22 kgکیلوگرم43600
سیم خاردار خطی تبریخطیورق 0/5 mm16 kgکیلوگرم86600
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 سانتی مترحلقوی2 mm7 kgکلاف665000
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 سانتی مترحلقوی2 mm10 kgکلاف865000
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی مترحلقوی2 mm8 kgکلاف695000
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی مترحلقوی2 mm10kgکلاف905000
آخرین به روز رسانی قیمت:1403/04/04- ساعت : 13:14