شرکت تولیدی فولاد صنعت

سیم خاردار

محصولنوعضخامت خاروزنواحد قیمتقیمت
سیم خاردار سوزنیخطی2 mm22 kgکیلوگرم36900
سیم خاردار خطی تبریخطیورق 0/5 mm16 kgکیلوگرم75900
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 سانتی مترحلقوی2 mm7 kgکلاف515400
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 سانتی مترحلقوی2 mm10 kgکلاف665400
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی مترحلقوی2 mm8 kgکلاف665500
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی مترحلقوی2 mm10kgکلاف765400
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/06/30- ساعت : 12:24