سیم خاردار

ردیفمحصولنوعضخامت مفتولضخامت خارنوع گالوانیزهوزنمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1سیم خاردار سوزنیخطی2.5 mm2 mmگرم22 kgتهرانکیلوگرم23580سبد خرید
2سیم خاردار خطی تبریخطی2.5 mmورق 0/5 mmگرم16 kgتهرانکیلوگرم45080سبد خرید
3سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم7 kgتهرانکلاف240000سبد خرید
4سیم خاردار سوزنی قطر 90 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم10 kgتهرانکلاف290000سبد خرید
5سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم8 kgتهرانکلاف329000سبد خرید
6سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم10 kgتهرانکلاف429000سبد خرید
آخرین به روزرسانی قیمت :1400/08/04- ساعت 13:30