شرکت تولیدی فولاد صنعت

رشد 67 درصدی واردات شمش فولادی

رشد 67 درصدی واردات شمش فولادی

رشد 67 درصدی واردات شمش فولادی درکشور از یکی از مباحث مورد نظر در میان صاحب نظران است.
آمارها نشان از واردات شمش فولادی (بیلت و بلوم و اسلب) درنیمه اول امسال رشد ۶۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ را می دهد .
به طوریکه ایت افزایش صادرات تحلیل ها و نظرات جدید ی را در بر داشته است
که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
برپایه جداول آماری فولاد ایران، امسال در در نیسمال اول پنج هزار تن شمش فولادی وارد کشور شده است.
در حالی که در سال قبل درهمین مدت زمان ذکرشده سه هزار تن واردات ثبت گردید، از این رو وزارت صمت اعلام کرد:
بیش از ۹۵ تا ۹۸ درصد احتیاج فولاد کشور در داخل تامین می شود
و سهم کمی اختصاص به فولاد های مخصوص دارد که این امر هم تا پایان امسال برطرف می گردد.

افزایش واردات 100 درصدی شمش وبلوم :

واردات شمش فولادی (بلیت و بلوم) در ۱۰ ماهه امسال رشد ۱۰۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد و به رقم چهار هزار تن رسید، درحالی که در دوره مشابه سال گذشته به میزان دو هزار تن واردات این بخش انجام شد.

رشد ۱۰۲ درصدی واردات محصولات فولادی در کشور:

واردات محصولات فولادی در این مدت نیز نسبت به نیمسال اول ۹۸ افزایش ۱۰۲ درصدی را نشان می دهد،
به طوریکه که امسال در دوره ذکر شده ۸۰۰ هزار واردات صورت گرفت است
، درحالی که سال گذشته به میزان ۳۹۶ هزار تن ثبت شده بود.

افزایش ۱۰۹ درصدی واردات مقاطع تخت در کشور :

واردات مقاطع تخت فولادی در نیمسال اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش ۱۰۹ درصدی دارد که این میزان به رقم ۷۲۶ هزار تن رسید، که این در حالیست در مدت ذکر شده در سال قبل به میزان ۳۴۷ هزار تن واردات ثبت شده بود.

رشد واردات مقاطع طویل فولادی در کشور :

آمار ۱۰ ماهه نشان دهنده آن است که ۷۴ هزار تن میزان واردات مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر) می باشد.
و در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ که ۴۹ هزار تن بود، افزایش ۵۱ درصدی یافت.

منبع خبر : سایت اخبار فولاد