رابیتس

ردیفمحصولوزنچشمهستونطول × عرضمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1رابیتس 440 گرم440 gr3960×240 cmتهرانبرگ18500سبد خرید
2رابیتس 600 گرم600 gr3960×240 cmتهرانبرگ24400سبد خرید
3رابیتس 800 گرم800 gr31360×240 cmتهرانبرگ29800سبد خرید
4رابیتس 850 گرم850gr31360×240 cmتهرانبرگ31000سبد خرید
5رابیتس 900 گرم880 gr31360×240 cmتهرانبرگ32500سبد خرید
6رابیتس 950 گرم950 gr31360×240 cmتهرانبرگ33400سبد خرید
7رابیتس 1020 گرم1020 gr31360×240 cmتهرانبرگ36000سبد خرید
8رابیتس 1120 گرم1120 gr31360×240 cmتهرانبرگ40800سبد خرید
9رابیتس 1380 گرم1380 gr31360×240 cmتهرانبرگ43100سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1400/05/06- ساعت 13:00