شرکت تولیدی فولاد صنعت

رابیتس

ردیفمحصولوزنچشمهستونطول × عرضمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1رابیتس 410 گرم410 gr3960×240 cmتهرانبرگ18850
2رابیتس 490 گرم490 gr3960×240 cmتهرانبرگ20850
3رابیتس590گرم590gr3960×240 cmتهرانبرگ22850
4رابیتس 610گرم610 gr31360×240 cmتهرانبرگ24850
5رابیتس 810گرمgr 81031360×240 cmتهرانبرگ30350
6رابیتس 890گرم890 gr31360×240 cmتهرانبرگ32350
7رابیتس 950گرمgr95031360×240 cmتهرانبرگ34350
8رابیتس 980 گرم980 gr31360×240 cmتهرانبرگ35350
9رابیتس 1100گرم1100 gr31360×240 cmتهرانبرگ39350
10رابیتس 1200 گرم1200 gr31360×240 cmتهرانبرگ42350
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/10/18- ساعت : 10:10