گروه تولیدی بازرگانی فولاد صنعت

تولیدفولادچین

تحلیل بازارصادرات و واردات فولاد چین

تحلیل بازارصادرات و واردات وتولیدفولادچین که در هفته های اخیر صورت می گیرد حاکی از کاهش
تولیدات این نوع محصول و تولیدفولادچین می باشد .
به طور دقیق تر اگر بخواهیم به تولیدفولادچین بپردازیم باید گفت : حصولات فولادی چین در ماه آگوست
5.053 میلیون تن ثبت شد که 11 درصد نسبت به جولای افت داشته است.
صادرات فولاد این کشور برای دومین ماه پیا پی کاهش داشته و ظاهرا تلاش ها برای افت صادراتپاسخ داد
انتظار می رود تا آخر سال نیز افت صادرات ادامه یابد چرا کهدر خواست جهانی نیز به دلیل شیوع مجدد کرونا کاهشی می باشد.

پیش بینی هاوتحلیل های آینده :

میزان واردات فولاد به چین در ماه آگوست یک درصد رشد ماهانه داشته 1.063 میلیون تن ثبت گردید ولی نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد کاهش یافته است.
بین ژانویه تا آگوست نیز میزان واردات 22 درصد نسبت به سال قبل کمتر بوده 9.46 میلیون تن ثبت گردید.
پیش بینی ها حاکی از این است که تا انتهای سال 2021 روند رو به رشد آرامی در صنعت فولاد چین باشد.
همچنین در خصوص واردات بیلت در چین نیز در ماه های آتی کمی بهبود یابد ولی در کل واردات فولاد رشد چشمگیر نخواهد داشت چون تقاضای داخلی هم رونق چندانی نخواهد داشت.

برسی روند تولید فولاد چین :

برسی هاازآن خبر می دهند که درماه آگوست گرچه تولید فولاد چین کاهشی بوده
ولی میزان افت آن به میزانی نبوده که به هدف دولت برای افت تولید فولاد درآخر سال منجر گردد. 
تولید روزانه فولاد چین در آگوست طبق آمار انجمن آهن و فولاد این کشوربه حدود2.1 میلیون تن می باشد
که تنها حدود 2 درصد از آمار جولای کمتر است.

اثرات و آینده تولید فولاد در چین :

میزان افت تولید خیلی کم شده چرا که نیمه دوم سال تولید فولاد چین باید
حداقل 60 میلیون تن از نیمه نخست سال کمتر شود
تا به اهداف نهایی دولت برسد.
به نظر می رسد محدودیت های تولید فولاد چین باید شدیدتر شوند.
پیش بینی ها خبر از آن می دهد که ممکن است چین محدودیت های کاهش تولید فولاد
را تا مارس 2022 نیز ادامه دهد تا در فصل زمستان و با توجه به المپیک زمستانه پکن
در سال 2022 آلودگی هوا نیز کنترل کند.

منبع خبر : پایگاه خبری فولاد ایران