توری مرغی

ردیفمحصولطولعرضوزنچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری مرغی عرض 90 وزن 4.5kg45 m90 cm4/5kg3.4 inchتهرانرول166000
سبد خرید
2توری مرغی عرض 120 وزن 5.5 kg45 m120 cm5.5 kg3.4 inchتهرانرول192000سبد خرید
3توری مرغی عرض 120 وزن 6 kg45 m120 cm6 kg3.4 inchتهرانرول209000سبد خرید
4توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg1 inchتهرانرول230000سبد خرید
5توری مرغی عرض 120 وزن 7/5 kg45 m120 cm7/5 kg1 inchتهرانرول246000سبد خرید
7توری مرغی عرض 120 وزن 9 kg45 m120 cm9 kg1 inchتهرانرول288000سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1400/08/01-ساعت 13:20