شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری مرغی

محصولطول (متر)عرضوزنچشمهقیمت
توری مرغی عرض 90 وزن 3.5kg45 m90 cmkg3.53.4 inch295000
توری مرغی عرض 120 وزن 5 kg45 m120 cm5 kg3.4 inch275000
توری مرغی عرض 120 وزن 6kg45 m120 cm6 kg3.4 inch330000
توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg3.4 inch368000
توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg1 inch368000
توری مرغی عرض 120 وزن 9 kg45 m120 cm9 kg3.4 inch444000
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/09/15- ساعت : 13:10: