توری مرغی

ردیفمحصولطولعرضوزنچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری مرغی عرض 90 وزن 4.5kg45 m90 cm4.5 kg3.4 inchتهرانرول150550
سبد خرید
2توری مرغی عرض 120 وزن 5.5 kg45 m120 cm5.5 kg3.4 inchتهرانرول177000سبد خرید
3توری مرغی عرض 120 وزن 6 kg45 m120 cm6 kg3.4 inchتهرانرول193000سبد خرید
4توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg1 inchتهرانرول211000سبد خرید
5توری مرغی عرض 120 وزن 8 kg45 m120 cm8 kg1 inchتهرانرول262000سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1400/02/18-ساعت 11:15