شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری مرغی

محصولطول (متر)عرضوزنچشمهقیمت
توری مرغی عرض 90 وزن 3.5kg45 m90 cmkg3.53.4 inch335000
توری مرغی عرض 120 وزن 5 kg45 m120 cm5 kg3.4 inch305000
توری مرغی عرض 120 وزن 6kg45 m120 cm6 kg3.4 inch365000
توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg3.4 inch410000
توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg1 inch401000
توری مرغی عرض 120 وزن 8/7kg45 m120 cm8/7kg3.4 inch500000
آخرین به روز رسانی قیمت:1403/04/04- ساعت : 13:30