شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری مرغی

محصولطول (متر)عرضوزنچشمهقیمت
توری مرغی عرض 90 وزن 4kg45 m90 cmkg43.4 inch205000
توری مرغی عرض 120 وزن 5 kg45 m120 cm5 kg3.4 inch190000
توری مرغی عرض 120 وزن 6kg45 m120 cm6 kg3.4 inch221000
توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg3.4 inch247000
توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg1 inch247000
توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 kg45 m120 cm7.5 Kg1 inch283000
توری مرغی عرض 120 وزن 9 kg45 m120 cm9 kg3.4 inch291000
آخرین به روز رسانی قیمت
1401/07/07-ساعت : 12:40
: