توری مرغی

ردیفمحصولطولعرضوزنچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری مرغی عرض 90 وزن 4.5kg45 m90 cm4/5kg3.4 inchتهرانرول160200
سبد خرید
2توری مرغی عرض 120 وزن 5.5 kg45 m120 cm5.5 kg3.4 inchتهرانرول170100سبد خرید
3توری مرغی عرض 120 وزن 6 kg45 m120 cm6 kg3.4 inchتهرانرول184000سبد خرید
4توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg1 inchتهرانرول199500سبد خرید
5توری مرغی عرض 120 وزن 8 kg45 m120 cm8 kg1 inchتهرانرول130000سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1400/05/06-ساعت 11:15