شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری فرنگی

محصولضخامت مفتولطولوزنعرضقیمت
توری فرنگی عرض 120 مفتول 0.850.85 mm20 m7.5 kg120 cm230000
توری فرنگی عرض 150 مفتول 0.850.85 mm20 m9 kg150 cm270000
توری فرنگی عرض 180 مفتول 0.850.85 mm20 m10.5 kg180 cm300000
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/07/07
- ساعت 12:40