شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری جوشی

ضخامت مفتول( mm)شبکه  cmابعاد  mقیمت
مش سبک مفتول 2 الی 55*52*1 ،3*135000 🔃
مش سبک مفتول 2 الی 58*82*1 ،3*135000 🔃
مش سبک مفتول 2 الی 510*102*1 ،3*135000 🔃
مش سبک مفتول 2 الی 512*122*1 ،3*135000 🔃
مش سبک مفتول 2 الی 515*152*1 ،3*135000 🔃
مش سبک مفتول 2 الی 520*202*1 ،3*135000 🔃
مش سبک مفتول 2 الی 530*302*1 ،3*135000 🔃
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/09/15- ساعت : 13:00