توری جوشی

ضخامت مفتول( mm)شبکه  cmابعاد  mمحل بار گیریواحد قیمتقیمت ثبت سفارش
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*56-2*1تهرانکیلوگرم26900سبد خرید
مش سبک مفتول 2.5 الی 510*106-2*1تهرانکیلوگرم26900سبد خرید
مش سبک مفتول 2.5 الی 515*156-2*1تهرانکیلوگرم26900سبد خرید
مش سبک مفتول 2.5 الی 520*206-2*1تهرانکیلوگرم26900سبد خرید
مش سبک مفتول 2.5 الی 530*306-2*1تهرانکیلوگرم26900سبد خرید
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*36-2*1تهرانکیلوگرم26900سبد خرید
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*46-2*1تهرانکیلوگرم26900سبد خرید
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*66-2*1تهرانکیلوگرم26900سبد خرید
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*76-2*1تهرانکیلوگرم26900سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/03/03- ساعت 12:30