شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری جوشی

ضخامت مفتول( mm)شبکه  cmابعاد  mقیمت
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*56-2*130000 ⬆
مش سبک مفتول 2.5 الی 510*106-2*130000 ⬆
مش سبک مفتول 2.5 الی 515*156-2*130000 ⬆
مش سبک مفتول 2.5 الی 520*206-2*130000 ⬆
مش سبک مفتول 2.5 الی 530*306-2*130000 ⬆
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*36-2*130000 ⬆
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*46-2*130000 ⬆
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*66-2*130000 ⬆
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*76-2*130000 ⬆
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/11/08- ساعت : 13:00