شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری جوشی

ضخامت مفتول( mm)شبکه  cmابعاد  mقیمت
مش سبک مفتول 2 الی 55*52*1 ،3*1تماس بگیرید⬇
مش سبک مفتول 2 الی 58*82*1 ،3*1تماس بگیرید⬇
مش سبک مفتول 2 الی 510*102*1 ،3*1تماس بگیرید⬇
مش سبک مفتول 2 الی 512*122*1 ،3*1تماس بگیرید⬇
مش سبک مفتول 2 الی 515*152*1 ،3*1تماس بگیرید⬇
مش سبک مفتول 2 الی 520*202*1 ،3*1تماس بگیرید⬇
مش سبک مفتول 2 الی 530*302*1 ،3*1تماس بگیرید⬇
آخرین
به روز رسانی قیمت:1403/03/07- ساعت : 13:00