شرکت تولیدی فولاد صنعت

توری جوشی

ضخامت مفتول( mm)شبکه  cmابعاد  mقیمت
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*56-2*1توافقی
مش سبک مفتول 2.5 الی 510*106-2*1توافقی
مش سبک مفتول 2.5 الی 515*156-2*1توافقی
مش سبک مفتول 2.5 الی 520*206-2*1توافقی
مش سبک مفتول 2.5 الی 530*306-2*1توافقی
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*36-2*1توافقی
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*46-2*1توافقی
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*66-2*1توافقی
مش سبک مفتول 2.5 الی 55*76-2*1توافقی
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/07/07- ساعت 13:15