شرکت تولیدی فولاد صنعت

مشخصات فنی گریتینگ

تعاریف فنی گریتینگ

گریتینگ

در این مقاله به بررسی و تعریف قسمت های گوناگون در ساخت و تولید و همچنین مشخصات فنی گریتینگ می پردازیم که در زیر به صورت کامل و جامع توضیح داده شده است.

مشخصات فنی گریتینگ

تسمه های باربر و یا باربرها (Bearing Bars)

مجموعه اعضای موازی با هم و معمولا با مقطع مستطیل، که وظیفه اصلی تحمل نیرو ناشی از بارگذاری ها را بر عهده دارند و حداقل از دو انتها، به نگهدارنده های مناسب تکیه داده شده اند، باربرهای گریتینگ گویند.

رابط ها (Cross Bars)

مهمترین وظیفه رابط ها اتصال باربرها به یکدیگر و حفظ یکپارچگی و جلوگیری از کمانش آنهاست لذا نقش تحمل بار بوسیله رابط ها نادیده گرفته می شود.

تسمه فریم (Banding Bars)

تسمه هایی که در دو انتها و کناره های گرتینگ قرار می گیرند، تسمه های قاب یا فریم نامیده می شوند. که معمولا دارای ارتفاع یکسان با تسمه های باربر هستند.

گام (Pitch)

فاصله مرکز تا مرکز هردو باربر را گام باربرها و فاصله مرکز تا مرکز هردو رابط را گام رابط ها گویند.

چشمه (Mesh)

فاصله بین دو باربر و یا دو رابط را چشمه گویند.

طول گریتینگ (Length Of Grating)

به اندازه خارجی گرتینگ در جهت باربرها، طول گریتینگ گفته می شود.

عرض گریتینگ (With Of Grating)

به اندازه خارجی گرتینگ در جهت رابط ها ، عرض (With Of Grating) گفته می شود.

دهانه (Span)

به فاصله داخلی تکیه گاه از هم دهانه گفته می شود.
مهم ترین عامل در طراحی هر grating اندازه و جهت span یا همان جهت باربر هاست.

تکیه گاه (Support)

به بخشی از سازه گویند، که بطور معمول باربرها بر روی آن قرار می گیرند. نحوه قرارگیری Grating بر روی تکیه گاه مستلزم رعایت استانداردهای خاص خود است.

گریتینگ مضرس (Serration)

برای جلوگیری از لغزش در محلهای خاص از تسمه های دندانه دار استفاده می شود.

گریتینگ
گریتینگ

شرکت فولاد صنعت

تولید کننده گریتینگ فولادی و گالوانیزه آماده ارائه سفارش تولید گریتینگ از اقصی نقاط کشور می باشد.