شرکت تولیدی فولاد صنعت

اجلاس مدیران برتر

برگزاری برگزاری اجلاس سراسری تجلیل از مدیران شایسته کارآفرین

برگذاری اجلاس سراسری تجلیل از مدیران شایسته کارآفرین که باهدف معرفی
ظرفیت مدیران حوزه صنعتی و غیر صنعتی صورت می گیرد .
این همایش که با هدف توسعه ارتباطات بین مدیران مجموعه های مختلف می باشد.
که شامل رویکر دهای مختلفی می باشد.

رویکردهای این همایش :


همانطور که استحضار دارید زندگی افراد موفق مفهوم و جلوه ای از پیشرفت و تعالی کشور است و از آنجا که معرفی چهره های شاخص ملی و بیان عوامل موفقیتشان در حوزه مدیریت و کارآفرینی می تواند
به ایجاد انگیزه در نسل های آتی و ایجاد فضای مناسب ارتباطی در سطوح
مدیریت های خرد و کالن منجر شود، دبیرخانه اجالس در نظر دارد “اجالس سراسری تجلیل از مدیران شایسته ی کارآفرین ” را در تاریخ پنجم آبـان مـاه سال جاری با حمایت سازمانها
و انجمن های دولتی در سالن اصلی مرکز همایش های دانشگاه الزهرا (س) تهران
برگزارمی گردد.

محورهای این همایش :

  • کارآفرینی و توسعه بین الملل
  • چالش ها، تعهدات و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
  • فرهنگ سازی و توسعه و ترویج کارآفرینی
  • استارت آپ ها و نقش آنها در ایجاد و بهبود کسب و کارهای موفق
  • مسئولیت پذیری اجتماعی و اخالق در کسب و کار
  • استراتژی های ایجاد و بقای رشد درکسب و کار