شرکت تولیدی فولاد صنعت

اجلاس مدیران پیشرو

برگزاری اجلاس سراسری مدیران پیشرو

برگزاری اجلاس سراسری مدیران پیشرو با هدف معرفی مدیران برتر از حوزه های
مختلف صنعت و تجاری از نقاط مختلف کشور
با هدف معرفی دستاوردهای مدریتی و همچنین معرفی مدیران جوان
این حوزه ها صورت می گیرد .
از شخصیت های برتر و پیشرویی چون دکتر حسن پور، نایب ریس کمیسیون اقتصادی
دکتر رضا نقی پور، مشاور وزیر علوم دکتر خانی،دعوت به عمل آمده است و همچنین همه این عزیزان برای
اهدا تندیس ها روی سن حضور دارند..
برگزاری کننده این اجلاس موسسه قلم می باشد.