شرکت تولیدی فولاد صنعت

بازارمیلگردچین

بازارمیلگردچین وبیلت در منطقه CIS

بازارمیلگردچین در روزهایی که تولید مقاطعی چون شمش وعرضه تقاضای آن رو به رکود است
و در این مقاله خبری می خواهیم به برسی بازارمیلگردچین در هفته گذشته و همچنین بررسی
بیلت در منطقه CIS بپردازیم.این مطلب کمک می کند که رکود بازار در شرق آسیا و منطقه CIS
را مورد برسی قرار دهیم.

بازارمیلگرددرشرق آسیا

 قیمت میلگرد در بازار داخلی چین روزهای گذشته کاهشی بوده با حدود 16 دلارکاهشی ازحدود 798 تا 806 دلار هر تن درب کارخانه ثبت گردید
ظاهراتوسعه بازاراخیرموجب بهبود درخواست خرید در بازار نقدی شده و بر قیمت ها اثر مثبت گذاشته است.
قابل ذکراست هفته گذشته بیلت در بازار داخلی چین تا 9 دلار افت داشته 718 دلار هر تن شنیده شد.  
در هرصورت بازار میلگرد میلگردامید به روز های پر رونق ترو شتاب بیشتر در این راستا را دارد.
این در حالیست که چین بزرگترین صادر کننده مقاقط میلگرد در بازار های جهانیست.

بررسی وضعیت بیلت در منطقه CIS

عرضه کنندگا بیلت سی آی اس فعلا عقب نشسته اند و خیلی برای پیشنهاد قیمت فعال نیستند.
ترجیح می دهند شرایط بازار را بسنجند. در این بین قیمت ها نزولی است و رقابت در بازارهای ترکیه و آسیا بالاست. 
بیلت سی آی اس 650 تا 660 دلار هر تن فوب دریای سیاه است و خریداران به دنبال تخفیف بیشترند.
متوسط قیمت بازا راز حدود 20 دلار افت داشته 650 دلارهر تن فوب شده است.
درترکیه نیزخریداران حاضر نیستند در بالاتر از 680 دلار  هر تن سی اف آر معادل 645 دلار هر
تن فوب از سی آی اس بیلت خریداری نمایند در حالی که هفته قبل 700 تا 705
دلار هر تن سی اف آر بود.
به طوریکه تحلیلگران بر این باورند روند روکود عرضه و تقاضا و گاهی رو به جلو تاثیرمستقمی
در سیاست های این کشور داشته است
منع خبر : پایگاه خبری فولاد ایران