شرکت تولیدی فولاد صنعت

الکترود

محصولسایزمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
الکترود 3 میکا E60133تهرانکیلوگرم70050
الکترود 4 میکا E60134تهرانکیلوگرم70050
الکترود 3 آما E60133تهرانکیلوگرم77050
الکترود 4 آما E60134تهرانکیلوگرم76050
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/03/07- ساعت : 13:20