گروه تولیدی بازرگانی فولاد صنعت

الکترود

ردیفمحصولسایزمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
1الکترود 3 میکا E60133تهرانکیلوگرم41000
2الکترود 4 میکا E60134تهرانکیلوگرم41000
3الکترود 3 آما E60133تهرانکیلوگرم45500
4الکترود 4 آما E60134تهرانکیلوگرم45500
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 12:10