شرکت تولیدی فولاد صنعت

الکترود

محصولسایزمحل بارگیریواحد قیمتقیمت
الکترود 3 میکا E60133تهرانکیلوگرم65950
الکترود 4 میکا E60134تهرانکیلوگرم65950
الکترود 3 آما E60133تهرانکیلوگرم67900
الکترود 4 آما E60134تهرانکیلوگرم67900
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/09/15- ساعت : 13:10